Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Varntreskhefte

1736 – 1986 – 2017

250 års jubileumsskrift – revidert 2017

Utgitt av Varntresk grendelag 1986 og 2017

 


Boka om Varntresk ble utgitt første gang i forbindelse med grendas 250 års jubileum i 1986.


I 2017 ble boka redigert og oppdatert. Den inneholder oversikt over slekter og garder i grenda og er blitt ei svært fin bok. Den er til salgs for kr 150.


Henvendelse til Ingrid Enkerud Sørdal,

eller 996 07 454. 

isoerd@online.no