Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Varntresk kirke

Varntresk kirke er en tømmerkirke fra Røros laft. Den ble bygd i 1986 med svært mye dugnadsinnsats av bygdefolket. Kirka har 70 sitteplasser. Orgelet er et elektronisk Allen-orgel fra 1996.

Tidligere hadde Varntresk et skolekapell sammen med den gamle skolen. Skolekapellet ble innviet i 1930 og gjorde tjeneste til nytt kirkebygg ble innviet 31. august 1986.

Klokketårnet er kledd med kobber gitt av Statkraft.

Klokka er fra Nauen klokkestøperi og har innskriften:” Kald paa gammel og paa ung“. Den ble innkjøpt i 1929 til det gamle skolekapellet og flytta over i nytt kirkebygg i 1986.

 

Varntresk fikk egen gravplass i 1895. I 1936 ble det anlagt en ny gravplass ved siden av den gamle. På grunn av reguleringa av Røsvatnet måtte gravplassene flyttes til nåværende gravplass i 1961. De gamle gravplassene lå slik til at de ble stående i vatn når Røsvatnet var fullt.

Varntresk har fostret 2 misjonærer.

David Jakobsen Sjelmo var misjonær på Madagaskar i 40 år fra 1874 - 1914.

Otto Sjelmo var misjonær i Japan fra 1972 - 1980.