Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Turstier i Varntresk 

Varntresk grendelag har tilrettelagt flere turstier for at nettopp du skal få oppleve naturen i området vårt. Turene er merket og de våteste områdene er klopp-lagt. Det anbefales likevel gode sko eller støvler på turene. På parkering for turstiene er det skilt med informasjon om turene med kart.

 

Med utgangspunkt i Varntresk kan du velge å gå fra Varntresk til Sivertgården eller du kan gå fra Varntresk til Sæterstad gård. Du kan også gå fra Varntresk til Sivertgården, derfra fortsette til Sæterstad gård og så gå fra Sæterstad gård til Varntresk. Dette blir en tur på ca 23 km. På Sæterstad gård kan du nyte god mat i spennende omgivelser. Her finnes det også tilbud om saltgrotte, Jaccuzi, badstue og overnatting. På Sivertgården tilbys det overnatting i den koselige gammelstua.


Dersom en vil ha en kortere runde, kan en starte i Varntresk og gå til Sæterstad, derfra langs vegen til stien gjennom Villmoen starter og gå denne til Tolkvatn, og så langs vegen til Varntresk. Denne turen vil bli ca 10 km. 


Her følger noen turforslag, hvor vi etterhvert vil oppdatere med kart og flere bilder :)Tursti Varntresk - Sivertgården

Stien følger den gamle ferdselsvegen mellom Varntresk og Famvatnet. Den er ca 10 km lang og tar om lag 3 timer. Du kan velge om du starter fra Varntresk eller om du starter fra Sivertgården. Når du går fra Varntresk, vil du etter kort tid passere en sti som tar av til venstre. Denne stien går til Akfjellet. Dersom du velger denne stien, kommer du opp i snaufjellet og til toppen av Akfjelltinden med svært god utsikt i flere retninger.

Stien til Sivertgården fortsetter rett fram over Buveghaugen og videre til Kalvtjønna. Omtrent midt mellom Varntresk og Famvatnet, kommer du til Kalvtjønnhauan der trimkassa står. Flott utsikt mot Famvatnet i øst og Røsvatnet i vest. 

 

Tursti Sæterstad gård - Sivertgården

Enten du starter fra Sæterstad gård eller du starter fra Sivertgården er dette en vandring i vakker fjellnatur. Turen er ca 9 km lang og tar om lag 3 timer. Du går i lett kupert terreng med mange fiskemuligheter. Stien følger den gamle leia mellom Sæterstad gård og Sivertgården. I gapahuken ved Storoksvatnet er det trimkasse. Langs denne ruta er det flere fiskevatn og en kan velge en liten avstikker til et kulturminne fra en gammel kalkovn. Ved denne “ovnen” ble det brent kalk til kalking av fjøsvegger med mer. Like ved stien er det også mur etter en tidligere slipestein-plass. Går en videre fra denne, kommer en til det nedlagte bruket Famlia.

 

Tursti Varntresk - Sæterstad gård

Denne turen er ca 4 km lang og tar om lag 1,5 timer. Den går i delvis vått område, men også over lyng og berg. Fra toppen av Durmålshåjen er det god utsikt over store deler av Røsvatnet og over Varntresk-grenda.

Ved Korsvatnet er det fint å raste og fiske. Her er det også trimkasse. Enten en starter fra Varntresk eller fra Sæterstad gård, er det bratt i starten. Senere blir det lett og fint terreng.

 

Tursti Tolkvatn - Sørdal

Stien følger en del av den gamle ferdelsvegen mellom Varntresk og Sørdalen som gikk gjennom Villmoen. Turen er ca 3 km lang. Du passerer Pe-hålo og Skjevelbakken, og kommer til trimkassa ved Anders Ånesa-kjillo. På turen videre kommer du til Tømmerbakken og Tannstekkjota. Det er parkering og turstiskilt ved Tolkvatnet. Der er det også gapahuk, badeplass. og fiskemuligheter. 
TURLØYPEÅPNING 6. AUGUST 2011

 

Fra Sæterstad til Sivertgården ei turløype går
Ved Storoksvatnet en gapahuk står.
Der ei trimkasse er med både bok og kode
Skriv ditt navn og /eller send en sms
Før du koker kaffe til deg og din pode.

 

Fra Sivertgården til Varntresk du også kan gå
På Kalvtjønnhauan du stoppe må.
Ei kasse står også der
Skrivebok og kode for sms i kassa er.
På Hauan du flott utsikt har
Fra Famvatnet til Røsvatnet den gamle ferdselsveg du tar.

 

En triangeltur fra Varntresk
For den som er sprek.
I Varntresk du starter og til Durmålshåjen går
Der du fin utsikt over bygda vår får.
Videre forbi Korsvatnet til Sæterstad
Derfra forbi Storoksvatnet til Siverts gård
Før du snur og forbi Kalvtjønna ned til Varntresk igjen går.

 

Den store runden du nå har fått
Og når du fra Varntresk til Sæterstad har gått
Så kan du snu og gå vegen ned.
Gjennom Villmoen til Tolkvatn bærer det av sted.
Sørdalsvegen, eller Varntreskvegen gjennom Villmoen gikk
Den lille runde er dette blitt.
Forbi Tannstekkjota, Anders Ånesakjillo, Skjevelbakken og Pehålo.
En gang for lenge siden ei brur i Villmoen gikk seg vill.

 

Ut på tur i vår natur
Gode klær og sko, og du blir ikke sur.
Opplevelser og helse det finner du der
Over myr og berg, forbi vatn og trær.
Utsikt og sol,
Bål og kaffe på kjel.
Hva kan du ønske deg mer?
Løypene er nå åpnet,
Og vi ønsker alle riktig god tur!
Takk fra Varntresk Grendelag til Polarsirkelen Friluftsråd
For god hjelp og samarbeid både i fjor og i år! Noen andre turforslag...

Nordlandsruta

Nordlandsruta er et sammenhengende turstinett fra treriksrøysa i Troms til Børgefjell Nasjonalpark. Nordover går stien øst for Hjartfjellet og gjennom Tjeterskardet. Innfallsportene til Nordlandsruta er Famvassdalen, Krutfjellet,

Garsmark, Unkervatnet og Harvassdalen. Sørfra kommer du over Krutfjellet forbi Fisklausvatnet og ned til Brattlitjønnmoen i Famvassdalen. Der følger du Famvassvegen ? km. Løypa går forbi Storbekktjønna, Kilvatnet og over Kilvassaksla. I dette området er det mange fine fiskevatn og et fjellområde som er tørt og lett å gå i. Løypa er merket.

 

 Hjartfjelltind

Hjartfjelltinden står som et landemerke med sitt karakteristiske utseende nesten som en kjegle. Den rager 1450 moh og kan nås fra forskjellige utgangspunkt. En mulighet er å gå eller bruke båt til Linvika og gå derfra opp til toppen. Enn annen mulighet er å følge skogsbilveg fra Bakketun til Skjetreskelva og så videre opp til Hjartfjelltinden. Bruk kartet.

 

Vestertind / Krutfjellet

Turen starter ved Leirelva og følger myrene innover før en går over ei bru. Herfra begynner det å gå oppover, og den siste biten er brattest, men ingen klatring. Turen er ca 3 km lang og tar om lag 3 timer. Fra toppen er det enorm utsikt. Bruk kartet.

 

 

Akfjelltind

Akfjellet er fjellområde nord for Famvatnet. Navnet kommer fra samisk der Aka skal bety bestemor. Følg ruta fra Varntresk til Sivertgården langs den gamle Famvassvegen. Et stykke før du kommer til Buveghaugen tar stien til Akfjelltind av til venstre. Det er 7-8 km til toppen som ligger på 1155 moh.

Den første delen av turen går gjennom et bjørkeskogbelte. Senere kommer en opp i fjellterreng som det er lett å gå i selv om det kan være noe bratt.

Det er flott utsikt både fra Akfjelltind og før en kommer opp på tinden. Stien er merka. Det anbefales likevel å bruke kart.

 

 

Krystallhaugen

Med utgangspunkt i Oslia, følger du Rv 73 til Elvestad. Derfra følger du den 3 km lange stien oppover mot fjellet. Dette er opprinnelig en gammel arbeidsveg som fører deg rett opp til Krystallgruva, hvor det ble hentet ut krystaller i perioden 1945 - 1952. Krystallene skulle brukes i radioapparater, såkalte “krystallapparater”.  Sporene etter gruvedrift er godt synlige i terrenget, med flere gruveåpninger og slagghauger oppover mot toppen. I slagghaugen kan en finne vakre krystaller, men det er ikke lov til å bryte krystaller fra fast fjell.

 

 

Atoklinten

Kjør RV 73 over grensen til Sverige. Etter noen km kommer en til skilt for Atostugan. Parker bilen og følg traktorveg til Atostugan. Derfra går det sti videre, ca 3 km til Atoklinten på 1006 moh. Dette er samenes hellige fjell som ikke skulle nevnes ved navn. Ato betyr “den der”. Det er funnet flere offerplasser og graver på fjellet, den eldste graven er fra 1400-tallet.

Stien til Atoklinten er godt merket og er ganske lett å gå.