Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Varntresk Oppvekstsenter.

Varntresk oppvekstsenter ligger like ved Kolbeintunet bygdetun med flott utsikt utover Norges nest største innsjø, Røsvatnet.

Oppvekstsenteret inneholder enavdelings barnehage for barn fra 1 år og udelt skole for elever i 1. – 7. klasse. Barnehagen har utdannet førskolelærer.

Skolen har godt utdannede lærerkrefter og rektor som også er styrer i barnehagen.

Både skolen og barnehagen er godkjent som helsefremmende skole og barnehage.

Skolens gymnastikksal fungerer som grendas storstue og blir brukt i fest og glede, men også i sorg.

Utearealet inviterer til leik og aktivitet både sommer og vinter.