Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Røssvasshuset

Huset er på plass, og beising planlegges! 

Vi gleder oss til å invitere på åpning i Oslia :) 
Mer info kommer!