Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Næring

Vi som bor i Varntresk driver i stor grad innenfor primærnæringer. Den største driften finner vi ved Sæterstad gård som driver med geiter og oppdrett av røye i egen fiskefjøs, her drives det også med viderforeling av råvarer fra gården. Andre driver gårdsbruk med sau eller storfe. Det er store muligheter for utmarksbeite for de som vil drive med beitedyr i område. Ved Varntresk Oppvekstsenter er det også noen arbeidsplasser, ellers er det fullt mulig å pendle til kommunesentrum i Hattfjelldal.