Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Kolbeintunet

 

Kolbeintunet i Varntresk er det eneste ordinære bygdetun i Hattfjelldal kommune. Tunet ligger sentralt i bygda, nært inntil oppvekstsenter og samfunnshus, vakkert beliggende i en solvendt helling omkranset med bjørkeskog ned mot det store Røsvatnet.

Dette kulturhistoriske anlegget ble etablert i årene 1980 – 1994, med stor egeninnsats og mye nedlagt arbeid fra eieren, Varntresk Grendelag, og fra bygdas befolkning for øvrig.

I mønsåsen til Andreasstua, den største bygningen på Kolbeintunet, er det innskrevet årstallet 1792.

Kvernhuset som ligger et par km fra tunet ble registrert første gang i 1774.

De andre bygningene er fra midten på 1800-tallet.

I alt er åtte bygninger knyttet til bygdetunet, seks av dem plassert på selve tunområdet, de to resterende i sitt naturlige miljø i ganske nær avstand.

Til sammen er de representative eksempler på bygninger som historisk sett er brukt i Røsvassbygdene. Hustyper innen både landbruk og samisk tradisjon er representert, samtidig som ei betydelig gjenstandssamling er samlet.

Anlegget må betraktes som det eneste helhetlige området for slik historisk dokumentasjon i de vidstrakte fjellnære bygdene rundt Røsvatnet.

 

Kolbeintunet er i stor grad et bruksvennlig og levende anlegg. På søndager i juli inviterer Varntresk grendelag til åpent museum med salg av kaffe og ovnsstekte vafler.

Ellers i året kan det avtales omvisning på bygdetunet ved å kontakte Sæterstad gård på tlf 75185140.