Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Historie

Varntresk ligger på østsiden av Norges nest største innsjø Røsvatnet. Skolekretsen strekker seg fra Nordnes, ca 1,5 mil sørover, til Bakketun, ca 6 km nordover, og til grensa mot Sverige, ca 2 mil østover.

I dette området bor det i dag omkring 70 personer.

Det er funnet spor i området som viser at det har vært mennesker her siden steinalderen. Sporene er i form av pilspisser, dyregraver, bålplasser, køteplasser mm.

Den historien vi kjenner til fra Varntresk, startet i 1736. Da kom Andres Larsson med si kone Beret Josefsdatter og Kolbein Baleson eller Baruksen med kona Beret Jakobsdatter. Kolbein og Beret hadde også med seg dattera Maria som var født i 1735. Disse første brukerne slo seg ned på Kakhusbakken.

Senere flytta de husene til hver sin gard. Anders Larsson til Utigarden og Kolbein til Innigarden.

Av de som bor i Varntresk i dag er det flere som er etterkommere etter Beret Jakobsdatter og Kolbein Baleson. En kan ellers høre på dialektene at det er flere som har bosatt seg i Varntresk fra andre deler av Norge og fra Sverige.

Sentralt i bygda ligger Varntresk oppvekstsenter som inneholder barnehage, skole og samfunnshus. Like nedenfor Oppvekstsenteret ligger Kolbeintunet som er Varntreskbygdas bygdetun, der Andreasstua er eldste bygning, opprinnelig fra 1792. Tunet eies av Varntresk grendelag og har åpent med kaffesalg alle søndagene i juli.

I bygda ligger også ei flott tømmerkirke som er bygd med stor dugnadsinnsats av bygdefolket. Ikke langt fra kirka finner en Skulpturparken «Nær fortid Røsvatn». Både kirka og skulpturparken ligger fint til innerst i Varntreskbukta og har fin utsikt utover vatnet.