Velkommen til Varntresk

- Grenda ved Røssvatn

Varntresk Grendelag

Varntresk Grendelag

Varntresk grendelag ble stifta i 1980.

På de snart 40 årene som laget har eksistert, har medlemmene arbeidet for at det skal være godt å bo i Varntresk.

Laget er politisk uavhengig, men taler grendas sak i mange spørsmål overfor kommunen og andre. Laget er høringsinstans og talerør i mange saker.

Grendelaget står for svært mange aktiviteter for innbyggerne i grenda og for hytteeierne.

Rasteplassene langs Varntreskveien er en av de store satsingene laget har arbeidet med. Bygging av ny kirke og Oppvekstsenter er resultater av lagets iherdige arbeid overfor kommunens politikere og stor dugnadsinnsats. 

Laget har medvirket til at dugnadsånden og samholdet i grenda er godt.

Grendelaget eier grendas bygdetun, Kolbeintunet, og arrangerer populære kaffesøndager der i juli. Da selges det kaffe og ovnsstekte vafler.

Grendelaget eier også den spennende skulpturparken i nærheten av Varntresk kirke. Der kan en beundre det håndverksmessige arbeidet med skulpturene som er laget av Bjørn David Varnvatn, og også få innblikk i livet til forfedrene ved den store innlandssjøen, Røsvatnet.

Grendelaget fungerer både som en sosial møteplass med basar, julebord, karneval mm og som idrettslag gjennom arbeid med turstier, barnefjelltrim, skiløyper og skicup og skytecup mm.